Fakturačné údaje:

VM Design s.r.o.
Š.Moyzesa 9585/41
Zvolen 96001

IČO: 45688672
DIČ: 2023114621
IČ DPH: SK2023114621 podľa §4
zapísaná v ORSR Banská Bystrica odd Sro, Vložka číslo: 18763/S

Bankové spojenie: IBAN: SK87 1111 0000 0014 8375 4003; SWIFT: UNCRSKBX